LED OSVĚTLENÍ ÚVOD

LED - (z anglického Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo) je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Na rozdíl od klasických diod, LED vyzařuje viditelné světlo v úzkém spektru barev a používá se v široké řadě aplikací.
SMD LED - Konstrukčně představují LED součástku, v níž je kontaktovaný čip (nebo kombinace čipů)zastříknut materiálem s požadovanými optickými vlastnostmi (LED se vyrábějí v bodovém či rozptylném provedení, s různým vyzařovacím úhlem).Kontakty mohou být v provedení pro povrchovou montáž (SMD) nebo ve tvaru ohebných či poddajných přívodů. Sestavy více LED, pouzdřené společně mohou mít samostatně vyveden každý čip, společnou anodu či katodu nebo jiný systém kontaktování dle zamýšleného užití (například dvojbarevné diody).

Příkon-spotřeba je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie spotřebované za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem P, jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt(značka: W).

Měrný výkon světelného zdroje - Jednotka: lumen na Watt [lm/W]. Měrný světelný výkon udává, s jakou hospodárností je dodávaný elektrický příkon přeměňován na světlo.

Svítivost - Jednotka: candela [cd]. Světelný zdroj obecně vyzařuje svůj světelný tok různě silně do různých směrů

Světelný tok - Jednotka: lumen [lm]. Světelný tok udává celkové množství záření, vydávaného světelným zdrojem, které je posuzováno spektrální.

Intenzita osvětlení - Jednotka: lux [lx]. Intenzita osvětlení, která udává poměr dopadajícího světelného toku k osvětlené ploše.

Teplota chromatičnosti - Jednotka: Kelvin [K]. Teplota chromatičnosti světelného zdroje se definuje porovnáním s tzv. „černým tělesem“ a znázorňuje se v „Planckově  křivce“. Jestliže se zvýší teplota „černého tělesa“, zvětší se ve spektru podíl modré složky a podíl červené složky se zmenší. Žárovka s teplým bílým světlem má např. teplotu chromatičnosti 2 700 K, zářivka se světlem podobným dennímu cca 6 000 K.